Gwarancja bankowa do loterii – ile czasu powinna trwać?

W grach losowych niezbędne jest zabezpieczenie interesów uczestnika. W przypadku loterii promocyjnych i audioteksowych takim zabezpieczeniem jest bankowa gwarancja wypłaty nagród.

Gwarancja bankowa do loterii to nic innego jak zobowiązanie się banku do wypłacenia na żądanie Dyrektora Izby Celnej (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej) określonej sumy pieniężnej po otrzymaniu pisemnego żądania beneficjenta, w którym zostaje stwierdzone, iż nie zostały wykonane zobowiązania umowne wynikające z warunków udzielonego zezwolenia na urządzanie loterii. Przepisy prawa polskiego wymagają gwarancji bankowych od organizatorów gier losowych w tym loterii. Szerzej o tym piszemy tutaj.

Czas trwania gwarancji bankowej musi obejmować okres od rozpoczęcia loterii do ostatniego dnia przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w loterii, który upływa 6 miesięcy po zakończeniu loterii.

One comment

Pingbacks and Tracebacks

  • […] W dzisiejszych czasach oferowane przez banki gwarancje mają różny charakter. Właściwie przedsiębiorca może się zabezpieczyć przed prawie każdym ryzykiem handlowym. Różnica jest jedynie w cenie i dobrej kondycji finansowej. O tym jak długo trwa taka gwarancja możesz przeczytać tutaj. […]

  • Comments are closed.