organizacja loterii

Druk zdrapek i losów – jakie wymagania?

Dobrze wydrukowane zdrapki będą świadczyć o wiarygodności organizatora loterii, wzbudzą zaufanie, zachęcą do zakupu losu w loterii fantowej lub produktu loterii promocyjnej.

Losy i zdrapki do loterii powinny być wydrukowane w sposób uniemożliwiający podejrzenie wyniku (zabezpieczone “…w szczególności przed prześwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru” [ustawa o grach hazardowych, art.17.1.]).

Losy i zdrapki, które pozostały po zorganizowanej loterii fantowej powinny być zniszczone – jednak 7 dni wcześniej należy zawiadomić Naczelnika Urzędu Celnego o takim zamiarze [ustawa o grach hazardowych, art.17.2.].

Poniższe uwagi dotyczące druku zdrapek pochodzą z wieloletniej praktyki organizacji loterii:

  • organizator loterii powinien zdecydować się na druk zdrapek w technice, która umożliwi mu weryfikację okazanego losu (np. odpowiedni zestaw kodów kontrolnych).
  • drukarnia zdrapek musi ponosić pełną (finansową) odpowiedzialność za błędne oraz niezgodne z zaplanowaną pulą wykonanie zdrapek (np. polisa ubezpieczeniowa)
  • sposób pakowania zdrapek powinien powinien umożliwiać kontrolę w trakcie dystrybucji losów na każdym etapie (np. opakowania zbiorcze, mniejsze opakowania jednostkowe, pakiety po kilkaset sztuk).

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, czy drukarnia losów i zdrapek zadbała wystarczająco o bezpieczeństwo Twojej loterii.

Przykłady zdrapek wydrukowanych nie tylko do organizacji loterii fantowych:

druk losów do loterii fantowych
przykłady druku losów i zdrapek